Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Nabídka zvýhodněných poradenských a konzultačních služeb v oblasti aditivní výroby

Zvýhodněné služby jsou poskytovány výhradně malým a středním firmám v rámci projektu AD Tech Centrum 3.0 (registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_140/0015226) spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Seznam nabízených služeb:

V rámci projektu poskytujeme zvýhodněné poradenské a konzultační služby v oblasti návrhových a konstrukčních procesů využívající aditivní technologie výroby:

 1. PRE-PROCESSING – příprava procesu a digitálních modelů pro 3D tisk
  Průmyslový design
  Simulace a pevnostní analýzy
  Technologicko-konstrukční zásady a volba technologie aditivní výroby
  Materiálové inženýrství
 2. PROCESSING – realizace 3D tisku a optimalizace výrobních parametrů
  Technologie aditivní výroby
  Příprava dat pro aditivní výrobu
  Volba výrobních parametrů pro 3D tisk
  Optimalizace výrobních parametrů
 3. POST-PROCESSING – technologické a dokončovací úpravy prototypů po 3D tisku
  Dokončovací operace
  Technologie opracování, tepelné zpracování a integrita povrchu
  Povrchové úpravy a integrita povrchu
  3D kontrola a měření a reverzní inženýrství

Ceny nabízených služeb:

400 Kč – 750 Kč / hod. bez DPH

Konečná cena bude stanovena individuální kalkulací v závislosti na zaměření a celkovém rozsahu poptávaných konzultačních a poradenských služeb.

Maximální rozsah poskytovaných služeb:

Jeden malý a střední podnik může čerpat max. 600 hod. poradenských a konzultačních služeb za zvýhodněnou cenu (přesný rozsah poskytnutého poradenství bude předmětem individuální kalkulace).

Cenové zvýhodnění:

Malé a střední podniky mají možnost získat dotaci na nabízené poradenské a konzultační služby ve výši 75 % z výše uvedené ceny služeb. V případě splnění stanovených podmínek tak podnik hradí z vlastních zdrojů 25 % konečné ceny za poskytnuté konzultační a poradenské služby.

Jeden podnik může získat dotaci ve výši maximálně 250 000 Kč.

V případě zájmu o bližší informace nás kontaktujte.

Vznik Centra 3D tisku Protolab byl podpořen z finančních zdrojů Evropské unie v rámci projektů financovaných z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:

 

Projekt AD TECH Centrum, reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_035/0007158

Cílem projektu bylo pomoci malým a středním podnikům (MSP) primárně z Moravskoslezského kraje ve využití 3D tisku, 3D skenování a pokročilých konstrukčních metod, které při jejich vhodném nasazení povedou k větší konkurenceschopnosti MSP na domácím i zahraničním trhu.

Předmětem projektu s celkovým rozpočtem 19 168 970 Kč a obdrženou dotací ve výši 9 662 010 Kč pak bylo provedení drobných stavebních úprav prostor pro vznik AD TECH centra a pořízení investičního vybavení centra zahrnujícího zejména SLS 3D tiskárnu EOS P 396 s příslušenstvím a dále ruční laserový 3D skener, šroubový kompresor, nezbytnou výpočetní techniku a SW licence a další vybavení pracoviště.

 

Projekt ITI OVA - AD TECH CENTRUM 2.0, reg. číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_198/0014695

Cílem projektu bylo pomoci malým a středním podnikům primárně z Ostravské aglomerace ve využití 3D tisku, 3D skenování a pokročilých konstrukčních metod, které při jejich vhodném nasazení povedou k větší konkurenceschopnosti MSP na domácím i zahraničním trhu.

Předmětem projektu s celkovým rozpočtem 6 823 000 Kč a obdrženou dotací ve výši 5 117 250 Kč pak bylo rozšíření inovační infrastruktury AD TECH centra o nové investičního vybavení zahrnující zejména SLS 3D tiskárnu EOS Formiga P110 Velocis s příslušenstvím, laserový 3D skener HandySCAN BLACK/Elite a související nezbytnou výpočetní techniku.

eu-fond.jpg